Ajuntament de Barcelona Castellano    English  
v1019.0100.1013 - Nodo 2
Serveis predefinits
Url:    
Nom:  Sistemes de coordenades: 
Rang de visualització:
X Min:
Y Min:
X Max:
Y Max:
Llistat de capes disponibles
Format gràfic:  
 Color de fons:
Utilitzar transparència:  
 Format de les dades:
 
 Usuari:
 Contrasenya:
 
 
 
Consultes o suggeriments
  Internet
Metadata Information